Konfigurátor

ŠIP Klasik, ŠIP Balans, ŠIP Aktív sú tak flexibilné ako samotný život. Konfigurátor vás prevedie od vášho osobného cieľa k riešeniu vhodnému na naplnenie vašich potrieb s prihliadnutím na mieru rizika, ktoré ste ochotný akceptovať.
krok 1
Šikovný investičný program – zvoľte si váš osobný cieľ: